DogA Norsk Design- og Arkitektursenter

Hausmanns gate 16, Oslo, Norge
Rom Skoleoppsett Kino
0 52 130

Om DogA

DogA Norsk Design- og Arkitektursenter er etablert av Norsk

Form og Norsk Designråd og åpnet for publikum 3. februar

2005. Senteret tilbyr skiftende design- og arkitekturutstillinger,

konferanserom, møterom, butikk og spisestedet Kafe Transformator.

Senteret ligger svært sentralt og har kort vei til parkering og oslo s.

DogA disponerer to tidligere industribygninger,

Ankertorget transformatorstasjon, som står oppført på

Byantikvarens Gule Liste.

Maskinsalen, reist i 1898-1900 og 1912-1913, er

tegnet i klassisk stil med vakre industrivinduer i stål, tilpasset

nærmeste nabo Jakob kirke (nå kulturkirken Jakob).

Bygningene fikk Statens Byggeskikkpris i 2006,

Cityprisen i 2007 og Olavsrosa i 2008.

DogA Norsk Design- og Arkitektursenter

Hausmanns gate 16, Oslo, Norge
Rom Skoleoppsett Kino
0 52 130
WiFi

Wifi