Grieghallen

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema): 2188

Hva med konferanse eller kurs i Grieghallen?

Med sitt mangfold, fleksibilitet og høye kvalitet på fasiliteter og tekniske løsninger, står Grieghallen for det beste på markedet innen gjennomføring av kulturelle aktiviteter, messer, konferanser, mottakelser og bevertning til glede for små og store arrangører.

Grieghallen tilbyr streamingstudio: Har dere behov for å kommunisere noe ut til deres ansatte? Planlegger dere en digitalkonferanse? Grieghallen har rigget til streamingsløsninger som vil dekke de fleste behov. Tilbakemeldinger fra arrangører og kunder er entydig positive!

Grieghallen er kanskje mest kjent for den store Griegsalen som har vært og er, et møtested mellom publikum og mange av verdens største kunstnere. Men Grieghallen er så mye mer. Grieghallen er atmosfære, fleksibilitet, små og store rom, saler og foajéer.

Våre profesjonelle leverandører sørger for høy kvalitet både innenfor all form for servering samt alle tekniske løsninger.

Grieghallen med sin sentrale beliggenhet, gir også nærhet til det meste og beste Bergen sentrum har å by på.

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema): 2188
Restaurant

Restaurant

Bar

Bar

WiFi

Wifi

Parking

Parking

Nordic Swan
Eco Lighthouse
Video conferencing

Video conferencing

Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Griegsalen + Scenen 2188 550
Dovregubbens Hall 2000 2000 2000 2000
Griegsalen 1638
Peer Gynt-salen 750 600 550 750
Scenen 550 350 60 60 550
Foajé 1 Spissen 350 200 1000
Foajé 2 PG 250 200 950 1600
Klokkeklang/Småtroll 250 200
Klokkeklang 170 126 50 40
Troldtog 125 80 30
Gjendine 100 60 25 30
Nina 80 48 32 38 100
Småtroll 80 51 20 24
Bekken 75 45 20
Bukken 45 28 18 22
Bøygen 40 24 18 15
Halling 24 20 14 14
Svane 16 18

Meeting rooms

Griegsalen + Scenen

Reception: 550 Cinema: 2188

Dovregubbens Hall

School setup: 2000 Reception: 2000 Cinema: 2000

Griegsalen

Cinema: 1638

Peer Gynt-salen

School setup: 600 Reception: 550 Cinema: 750

Scenen

U-table: 60 School setup: 350 Board room: 60 Reception: 550 Cinema: 550

Foajé 1 Spissen

School setup: 200 Cinema: 350

Foajé 2 PG

School setup: 200 Reception: 950 Cinema: 250

Klokkeklang/Småtroll

School setup: 200 Cinema: 250

Klokkeklang

U-table: 50 School setup: 126 Board room: 40 Cinema: 170

Troldtog

U-table: 30 School setup: 80 Cinema: 125

Gjendine

U-table: 25 School setup: 60 Board room: 30 Cinema: 100

Nina

U-table: 32 School setup: 48 Board room: 38 Cinema: 80

Småtroll

U-table: 20 School setup: 51 Board room: 24 Cinema: 80

Bekken

U-table: 20 School setup: 45 Cinema: 75

Bukken

U-table: 18 School setup: 28 Board room: 22 Cinema: 45

Bøygen

U-table: 18 School setup: 24 Board room: 15 Cinema: 40

Halling

U-table: 14 School setup: 20 Board room: 14 Cinema: 24

Svane

U-table: 16 Board room: 18