Konferanseadministrasjon Kontakt oss for tilbud

Vi hjelper deg med planlegging og gjennomføring av hele konferansen.

Arrangementet fra A til Å:

  • planlegging og prosjektledelse
  • konferansenettsted
  • påmeldingstjenester
  • deltagerhåndtering
  • utstillerhåndtering
  • tilstedeværelse under konferansen
  • fakturering/betaling/økonomisk oppgjør
     

Kontakt oss for tilbud!

Planlegging og prosjektledelse

Innhente tilbud og forhandle gitt tilbud fra hotell/konferansesenter til konferansen.

Delta på oppstartmøte hvor prosjektet utformes og planlegges. Komme med råd og innspill til design av arrangementet. Bistå med rådgivning i utforming av program og sosiale arrangement. Bistå med rådgivning i forbindelse med budsjett og prissetting. Statusmøter. Ivareta kontakt med hotellet og sikre at avbestillingsfrister holdes. Koordinere all praktisk planlegging med hotellet.

Deltakerhåndtering 

Utarbeide nettsider for arrangementet, med påmeldingsskjema tilpasset den enkelte deltakerkategori. Herunder også foredragsholdere og utstiller.
Utsendelse av invitasjoner til potensielle deltakere. Mottak og registrering av påmeldinger.
Sende bekreftelsesbrev til deltakerne elektronisk.
Håndtere endringer underveis.
Telefonservice alle virkedager.
Sende ut velkomstmail tilpasset den enkelte deltaker sin påmelding.
Sende navneliste til hotellet.
Koordinere produksjon av navneskilt med ekstern leverandør.

 

Utstillerhåndtering

Utsendelse av invitasjoner og informasjonsbrev til potensielle utstillerfirma.
Ta imot påmeldinger av stand og representanter.
Håndtere all dialog med fordeling av standsplassering.
Tegning av utstillerkart og godkjenning av areal fra hotellets side.
Ivareta utstillernes behov for utstyr og tekniske løsninger eks. leie av messemoduler etc.