Konferanseadministrasjon
Contact us for an offer

Vi hjelper deg med planlegging og gjennomføring av hele konferansen.

 

Konferanseadministrasjon fra A til Å:

Vellykkete konferanser krever nøye planlegging, og det viktig å ta hensyn til mange faktorer for å lykkes som konferansearrangør. Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

 • Planlegging og prosjektledelse
 • Konferansenettsted
 • Påmeldingstjenester
 • Deltagerhåndtering
 • Utstillerhåndtering
 • Tilstedeværelse under konferansen
 • Fakturering/betaling/økonomisk oppgjør
   

Vi tilpasser og skreddersyr våre pakker etter ditt behov, så du kan arrangere en vellykket konferanse.  

Kontakt oss for tilbud!

Det mange baller i luften og viktig å holde fokus på detaljer når man skal arrangere konferanser. Her er eksempel på hvordan vi kan støtte dere med konferanseadministrasjon fra A-Å:  

 

Planlegging og prosjektledelse

Vi deltar gjerne på oppstartmøte hvor prosjektet utformes og planlegges. Kommer med råd og innspill til design av arrangementet. Bistår med rådgivning i utforming av program og sosialt arrangement. Vi har lang erfaring og bistår med rådgivning i forbindelse med budsjett og prissetting. Ivaretar kontakt med hotellet og sikrer at avbestillingsfrister holdes.

 
I tillegg Innhenter vi tilbud og forhandler tilbud fra hotell/konferansesenter til konferansen.

Deltakerhåndtering 

Forventningene til konferanser og arrangementer starter ved påmelding. Det er derfor viktig at deltakerne føler seg ivaretatt fra begynnelsen og gjennom hele prosessen.

 • Utarbeide nettsider for arrangementet, med påmeldingsskjema tilpasset den enkelte deltakerkategori. Herunder også foredragsholdere og utstiller
 • Utsendelse av invitasjoner til potensielle deltakere. Mottak og registrering av påmeldinger
 • Sende bekreftelsesbrev til deltakerne elektronisk
 • Håndtere endringer underveis
 • Telefonservice alle virkedager
 • Sende ut velkomstmail tilpasset den enkelte deltaker sin påmelding
 • Sende navneliste til hotellet
 • Koordinere produksjon av navneskilt med ekstern leverandør

 

Utstillerhåndtering

Utstillere har mange behov, og det er ofte tidkrevende og utfordrende å bistå alle med dere behov. Vi har lang erfaring og tilrettelegger for at utstillernes behov blir håndtert på en god og effektiv måte.

 • Utsendelse av invitasjoner og informasjonsbrev til potensielle utstillerfirma
 • Ta imot påmeldinger av stand og representanter
 • Håndtere all dialog med fordeling av standsplassering
 • Tegning av utstillerkart og godkjenning av areal fra hotellets side
 • Ivareta utstillernes behov for utstyr og tekniske løsninger eks. leie av messemoduler etc.