Dette sier våre kunder
Kontakt oss

Vi har benyttet Meetings sine tjenester i mange år. De er vår faste samarbeidspartner når vi bestiller hotelltjenester for våre kurs og konferanser. Da de utvidet sitt tilbud til å omfatte konferanseadministrasjon var det ikke vanskelig for oss å gi dem ansvaret for vårt største arrangement, "Veterinærdagene". Det er svært nyttig for oss å ha en så profesjonell aktør som Meetings med på laget på et slikt omfattende arrangement. Vi er svært fornøyd med de tjenester, den kompetanse og innsikt som medarbeiderne i Meetings har. I tillegg er de ansatte der hyggelige og lette å samarbeide med.»

Ellef Blakstad, fagsjef, Den Norske Veterinærforening

Veterinærdagene, Foto: Jo Staube

Positivt er at dere hjelper oss å ha kontroll på alle våre kurs med frister, samt at dere har god oversikt og fine informative nettsider.

I tillegg er dere ALLTID raske på mail responsen :)

Ane Hvesser, Juristenes Utdanningssenter

Kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter