Forrige Neste

Tips til en bedre konferanse

Publisert 23. mai 2017

Planlegg i god tid

Er du tidlig ute får du flere tilbud, bedre priser og det er enklere å forhandle spesielle ønsker og krav.

Hva har verdi for deg?

Ekstra mat, bedre betingelser, - få med alt fra start.

Når serveres lunsjen?

Større konferansesteder har ofte fast bordsetting. Husk å ta hensyn til dette når dere setter agenda for møtet.

Sikre deg ditt "første valg" for flere år fremover

Har du faste årlige arrangement? Sikre deg plass for flere år frem i tid.

Husk nok tid til pauser og lunsj

Det sosiale er en viktig del av møtet, sørg for et det blir tid til å mingle.

Har du behov for teknisk assistanse?

Hva trenger du av teknisk utstyr underveis? Kanskje du har behov for både tilleggsutstyr og assistanse.

Tid til opplevelser

Sett av tid i programmet til å oppleve stedet dere reiser til.

Refusjon av mva

Husk at man kan søke om momsrefusjon for konferanser i utlandet.

Stort nok møterom

Bestill stort nok møterom, men vær obs på at mange har minimumsantall deltagere for pakkeløsninger.

Leselig navneskilt

Bruker dere navneskilt i snor? Trykk navn på begge sider, og husk å bruke stor skrift så det blir leselig på avstand!

Lei et hotell

Styrk samholdet, lei et hotell hvor både gruppen er samlet og dere har hele hotellet alene.

» Spør oss