Forrige Neste

Tips til en bedre konferanse

Planlegg i god tid

Er du tidlig ute får du flere tilbud, bedre priser og det er enklere å forhandle spesielle ønsker og krav.

Hva har verdi for deg?

Ekstra mat, bedre betingelser, - få med alt fra start.

Når serveres lunsjen?

Større konferansesteder har ofte fast bordsetting. Husk å ta hensyn til dette når dere setter agenda for møtet.

Sikre deg ditt "første valg" for flere år fremover

Har du faste årlige arrangement? Sikre deg plass for flere år frem i tid.

Husk nok tid til pauser og lunsj

Det sosiale er en viktig del av møtet, sørg for et det blir tid til å mingle.

Har du behov for teknisk assistanse?

Hva trenger du av teknisk utstyr underveis? Kanskje du har behov for både tilleggsutstyr og assistanse.

Tid til opplevelser

Sett av tid i programmet til å oppleve stedet dere reiser til.

Stort nok møterom

Bestill stort nok møterom, men vær obs på at mange har et krav om minimumsantall deltagere for pakkeløsninger.

Leselig navneskilt

Bruker dere navneskilt i snor? Trykk navn på begge sider, og husk å bruke stor skrift så det blir leselig på avstand!

Lei et hotell

Styrk samholdet, lei et hotell hvor både gruppen er samlet og dere har hele hotellet alene.

Refusjon av mva

Husk at man kan søke om momsrefusjon for konferanser i utlandet.

Publisert 23. mai 2017