Tips til en bedre konferanse

Publisert 23. mai 2017

Planlegg i god tid

Er du tidlig ute får du flere tilbud, bedre priser og det er enklere å forhandle spesielle ønsker og krav.

Hva har verdi for deg?

Ekstra mat, bedre betingelser, - få med alt fra start.

Når serveres lunsjen?

Større konferansesteder har ofte fast bordsetting. Husk å ta hensyn til dette når dere setter agenda for møtet.

Sikre deg ditt "første valg" for flere år fremover

Har du faste årlige arrangement? Sikre deg plass for flere år frem i tid.

Husk nok tid til pauser og lunsj

Det sosiale er en viktig del av møtet, sørg for et det blir tid til å mingle.

Har du behov for teknisk assistanse?

Hva trenger du av teknisk utstyr underveis? Kanskje du har behov for både tilleggsutstyr og assistanse.

» Spør oss