Bjerke Arena Kurs & Konferansesenter

Number of hotel rooms: 0
Max number in largest meeting room (cinema): 310

Hva med konferanse eller kurs på Bjerke Arena Kurs- og Konferansesenter?

Bjerke Arena Kurs & Konferansesenter er et topp moderne senter med store utearealer og landets største restaurant som drives av ISS Arena og Event. Konferanesalen har en møtekapasitet på inntil 310 deltakere. Restauranten Pegasus med 1000 sitteplasser i amfi med utsikt over travbane. Restauranten har alle rettigheter.

Forholdene ligger til rette for alt fra konferanser, aktiviteter, utstillinger, konserter, bryllup, konfirmasjoner med mer.

Trondheimsveien 273, Oslo

Number of hotel rooms: 0
Max number in largest meeting room (cinema): 310
Accessibility
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Sal 1 20 16 20 40
Sal 2 84 48 30 60 70
Sal 1+2 124 70 40 80 110
Sal 3 66 32 20 40 55
Sal 1+2+3 190 100 62 120 165
Sal 2+3 136 72 40 120 125
Sal 4 60 32 20 40 55
Sal 3+4 120 72 140 100 110
Sal 2+3+4 200 120 150 160 180
Alle saler 310 150 200 220
Møterom A 20 30
Møterom B 12 20
Møterom C 12 20

Meeting rooms

Sal 1

U-table: 16 School setup: 20 Reception: 20

Sal 2

U-table: 30 School setup: 48 Reception: 60 Cinema: 84

Sal 1+2

U-table: 40 School setup: 70 Reception: 80 Cinema: 124

Sal 3

U-table: 20 School setup: 32 Reception: 40 Cinema: 66

Sal 1+2+3

U-table: 62 School setup: 100 Reception: 120 Cinema: 190

Sal 2+3

U-table: 40 School setup: 72 Reception: 120 Cinema: 136

Sal 4

U-table: 20 School setup: 32 Reception: 40 Cinema: 60

Sal 3+4

U-table: 140 School setup: 72 Reception: 100 Cinema: 120

Sal 2+3+4

U-table: 150 School setup: 120 Reception: 160 Cinema: 200

Alle saler

School setup: 150 Reception: 200 Cinema: 310

Møterom A

School setup: 20

Møterom B

Board room: 12

Møterom C

Board room: 12