Brimi Fjellstugu

Number of hotel rooms: 22
Max number in largest meeting room (cinema): 40

Hva med konferanse eller kurs på Brimi Fjellstugu?

Brimi Fjellstugu ligg på snaufjellet, rett over tregrensa, omkransa av høge, stolte fjell. Lufta er frisk, og sommar- og haustfargene er som eit praktfullt teppe, forsiktig samansett av ei flittig hand. Inntrykket er fullkome når du like utanfor døra også finn Tesse, eit idyllisk fjellvatn med ørret av beste kvalitet. Brimi Fjellstugu har 19 dobbeltrom med bad, og frittståane hytte på tunet med tre soverom.

Nettopp som utgangspunkt for jakt, fiske, og friluftsliv, er det Brimi fjellstugu eignar seg best. Terrenget er vidstrakt og flatt, på same tid som ivrige fotturistar fint kan nå opp på dei næraste fjelltoppane på nokre timar. Ukedagar tar vi ofte imot firmagrupper som vil til fjells for å kombinere møter med mat- og naturopplevingar.

Tessanden, Lom

Number of hotel rooms: 22
Max number in largest meeting room (cinema): 40
Rooms
Restaurant
FREE parking

Free