Brimi Fjellstugu

Lom, Norge
Rom Klasse Kino
20 0 40

Brimi fjellstugu ligg på snaufjellet, rett over tregrensa, omkransa av høge, stolte fjell. Lufta er frisk, og sommar- og haustfargene er som eit praktfullt teppe, forsiktig samansett av ei flittig hand. Inntrykket er fullkome når du like utanfor døra også finn Tesse, eit idyllisk fjellvatn med ørret av beste kvalitet.

Nettopp som utgangspunkt for jakt, fiske, og friluftsliv, er det Brimi fjellstugu eignar seg best. Terrenget er vidstrakt og flatt, på same tid som ivrige fotturistar fint kan nå opp på dei næraste fjelltoppane på nokre timar. Ukedagar tar vi ofte imot firmagrupper som vil til fjells for å kombinere møter med mat- og naturopplevingar.

Brimi Fjellstugu

Lom, Norge
Rom Klasse Kino
20 0 40
Restaurant

Restaurant

WiFi

Wifi

Rom

Rom