Gamle Logen

Number of hotel rooms: 0
Max number in largest meeting room (cinema): 508

Hva med konferanse eller kurs i Gamle Logen?

I dag fremstår Gamle Logen som fornyet; moderne fasiliteter er forent med gammel stil og historisk eleganse. Vi har mange vakre rom av forskjellig størrelse, og er derfor attraktive både for større konferanser og kongresser, eller for mindre kurs og møter. Vår virksomhet på dette området er omfattende, og vi kan tilby alt av nødvendig teknisk utstyr og kompetanse.

Med personlig service skal vi imøtekomme, og helst overgå, forventninger og by på nye opplevelser.

Våre kunder representerer de aller fleste bransjer. Vi huser årlig mange generalforsamlinger og prisutdelinger - og vi er jevnlig arena for store og viktige konferanser for departementer og offentlige etater.

Grev Wedels Plass 2, Oslo

Number of hotel rooms: 0
Max number in largest meeting room (cinema): 508
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Store Sal 564 180 500 373
Strangersalen 140 100 130 136
H.M Grisen 46 40 48 55
Hoffpensjonisten 46 40 52 55
Amaldus 40 30 44 50
Kringla 35 38

Meeting rooms

Store Sal

School setup: 180 Reception: 500 Cinema: 564

Strangersalen

School setup: 100 Reception: 130 Cinema: 140

H.M Grisen

School setup: 40 Reception: 48 Cinema: 46

Hoffpensjonisten

School setup: 40 Reception: 52 Cinema: 46

Amaldus

School setup: 30 Reception: 44 Cinema: 40

Kringla

Reception: 35