Gamle Logen

Antall hotellrom: 0
Maks antall i største møterom (kino): 500

Hva med konferanse eller kurs i Gamle Logen?

I dag fremstår Gamle Logen som fornyet; moderne fasiliteter er forent med gammel stil og historisk eleganse. Vi har mange vakre rom av forskjellig størrelse, og er derfor attraktive både for større konferanser og kongresser, eller for mindre kurs og møter. Vår virksomhet på dette området er omfattende, og vi kan tilby alt av nødvendig teknisk utstyr og kompetanse.

Med personlig service skal vi imøtekomme, og helst overgå, forventninger og by på nye opplevelser.

Våre kunder representerer de aller fleste bransjer. Vi huser årlig mange generalforsamlinger og prisutdelinger - og vi er jevnlig arena for store og viktige konferanser for departementer og offentlige etater.

Grev Wedels Plass 2, Oslo

Antall hotellrom: 0
Maks antall i største møterom (kino): 500
Møterom Kino Skoleoppsett U-bord Styrerom Bankett
Møterom Kino Skoleoppsett U-bord Styrerom Bankett
Store Sal 500 180 500 373
Strangersalen 140 100 130 136
H.M Grisen 46 40 48 55
Hoffpensjonisten 46 40 52 55
Amaldus 40 30 44 50
Kringla 35 38

Møterom

Store Sal

Skoleoppsett: 180 Bankett: 500 Kino: 500

Strangersalen

Skoleoppsett: 100 Bankett: 130 Kino: 140

H.M Grisen

Skoleoppsett: 40 Bankett: 48 Kino: 46

Hoffpensjonisten

Skoleoppsett: 40 Bankett: 52 Kino: 46

Amaldus

Skoleoppsett: 30 Bankett: 44 Kino: 40

Kringla

Bankett: 35