Harahorn

Number of hotel rooms: 35
Max number in largest meeting room (cinema): 100

Hva med konferanse eller kurs på Harahorn?

Et sted for møter, seminarer, idédugnader, prosjektjobbing, forhandlinger og kundemøter; Harahorn som fjellkontor gir energi til å jobbe bedre og tenke klarere og høyere. Harahorn har totalt 75/80 sengeplasser fordelt på 35 rom, med mulighet til å bespise inntil 100 personer. Nyrenovert konferansesal med alle tekniske innredniger, i tillegg til flere møterom.

Harahorn hotell ligger 1100 meter over hverdagen hvor nærmeste nabo er noen av Hemsedals flotteste fjellområder.

Fjellet gjenspeiles også i det gastronomiske. Grytene styres av Jørgen Koldrup som vektlegger norske smaker av fjell. Reinsdyr som har beitet i nærheten, fjellørret fra lokale vann, selvplukkede multer, krekling og tyttebær, granskudd, mose og andre rene og naturlige smaker av fjell bærer grunnlaget for Harahorns eksklusive kjøkken.

Vavatn, Grøndalen, Hemsedal

Number of hotel rooms: 35
Max number in largest meeting room (cinema): 100
Rooms
Restaurant
FREE parking

Free

Eco Lighthouse
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Gildehall 100 70 50
Kjellerstue 40 20

Meeting rooms

Gildehall

U-table: 50 School setup: 70 Cinema: 100

Kjellerstue

U-table: 20 Cinema: 40