Kviknes Hotel

Kviknevegen 8, Balestrand, Norge
Rom Skoleoppsett Kino
190 250 450

Kviknes Hotel har lange tradisjonar. Det heile starta i 1752, med kremmarsete i Holmen. Ole Kvikne kjøpte landhandelen og gjestgiveriet med plass til fire gjester i 1877. I løpet av nokre tiår, vaks det til å bli det største fjordhotellet i Norge.
I dag er det fjerde generasjon Kvikne som ynskjer gjestene velkomne.

Ny konferansesal med kapasitet på 450 deltakarar i kinooppsett vart åpna hausten 2007, og med våre 190 rom, er me i stand til å arrangere store konferansar.

Kviknes Hotel

Kviknevegen 8, Balestrand, Norge
Rom Skoleoppsett Kino
190 250 450
WiFi

Wifi

Rom

Rom