Kviknes Hotel

Number of hotel rooms: 190
Max number in largest meeting room (cinema): 450

Hva med konferanse eller møte på Kviknes Hotel?

Kviknes Hotel har lange tradisjonar. Det heile starta i 1752, med kremmarsete i Holmen. Ole Kvikne kjøpte landhandelen og gjestgiveriet med plass til fire gjester i 1877. I løpet av nokre tiår, vaks det til å bli det største fjordhotellet i Norge.
I dag er det fjerde generasjon Kvikne som ynskjer gjestene velkomne.

Hotellet har stor konferansesal med kapasitet på 450 deltakarar i kinooppsett, og med 190 rom, er me i stand til å arrangere store konferansar.

Kviknevegen 8, Balestrand

Number of hotel rooms: 190
Max number in largest meeting room (cinema): 450
Rooms
Restaurant
FREE parking

Free

Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Kviknesalen 1 150 85 35 20 80 118
Kviknesalen 2 150 85 35 20 80 118
Kviknesalen 3 150 85 35 20 80 118
Kviknesalen 1+2 300 170 160 236
Kviknesalen 2+3 300 170 160 236
Kviknesalen 1+2+3 450 250 250 354
Privaten 1 100 75 25 25 70 98
Privaten 2 15 15 12 12 15
Høyviksalen 55 45 12 12 60 90

Meeting rooms

Kviknesalen 1

U-table: 35 School setup: 85 Board room: 20 Reception: 80 Cinema: 150

Kviknesalen 2

U-table: 35 School setup: 85 Board room: 20 Reception: 80 Cinema: 150

Kviknesalen 3

U-table: 35 School setup: 85 Board room: 20 Reception: 80 Cinema: 150

Kviknesalen 1+2

School setup: 170 Reception: 160 Cinema: 300

Kviknesalen 2+3

School setup: 170 Reception: 160 Cinema: 300

Kviknesalen 1+2+3

School setup: 250 Reception: 250 Cinema: 450

Privaten 1

U-table: 25 School setup: 75 Board room: 25 Reception: 70 Cinema: 100

Privaten 2

U-table: 12 School setup: 15 Board room: 12 Cinema: 15

Høyviksalen

U-table: 12 School setup: 45 Board room: 12 Reception: 60 Cinema: 55