Maihaugen

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema): 200

Hva med konferanse eller kurs på Maihaugen?

Har du behov for møterom på Lillehammer har Maihaugen mange flotte møterom av ulike størrelser. Maihaugen ligger i gangavstand til sentrum og til byens hoteller og er et godt sted å møtes. Stedet byr på moderne møterom i hovedbygningen og muligheter for møter og selskaper i historiske bygninger i friluftsmuseet.

Auditoriet er lyst og moderne og plassert midt i hovedbygningen på Maihaugen. Den største salen, Maihaugsalen har meget god komfort og er et godt valg for store konferanser. Den passer for grupper fra 150 til 700 personer.(200 i Korona-tiden) Salen ligger inne i hovedbygningen på Maihaugen Det er avansert lys- og lydteknisk utstyr, og utmerket akustikk. Enkelte av våre historiske bygninger er også tilrettelagt for møtevirksomhet.

På Maihaugen på Lillehammer får du gruppeopplevelser for hjertet og hjernen. Her tilbyr vi aktiviteter for små og store grupper med mange og varierte opplevelser. Det er møter med nær og fjern historie, for eksempel nostalgiske og humoristiske møter med din egen barne- og ungdomstid. Hvem husker vel ikke det brune 70-tallet eller det pastelle 80-tallet? Vi garanterer gruppeopplevelser for enhver smak. Vi kan tematisere vandringene ut fra interesser og bransjer. Eksempelvis med fokus på håndverk, byggeskikk, husflid, undervisning, legemidler/legekunsten, kommunikasjon, mat-tradisjoner og folketro. Fysisk aktivitet kan flettes inn i vandringene. Her kan det konkurreres og samarbeides om å hogge og bære ved, kaste på stikka, tautrekking, bake lomper og mye mer.

Maihaugvegen 1, Lillehammer

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema): 200
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Maihaugsalen 200
Åseng - møte i låven (kun sommerstid) 50
Auditoriet 20
Kirkestuen 10
Losjehuset (kun sommerstid) 50
Sandvig 10
Gjestestua 10

Meeting rooms

Maihaugsalen

Cinema: 200

Åseng - møte i låven (kun sommerstid)

Cinema: 50

Auditoriet

Cinema: 20

Kirkestuen

School setup: 10

Losjehuset (kun sommerstid)

Sandvig

Board room: 10

Gjestestua

Board room: 10