Meet Ullevaal

Number of hotel rooms: 144
Max number in largest meeting room (cinema): 740

Hva med konferanse eller kurs på Meet Ullevaal?

Med totalt 35 møterom som passer fra 2 til ca. 800 personer under ett tak, er Meet et av Norges største konferansesentre. Vår visjon er "Alltid på banen", og vi yter god og personlig service med et glimt i øyet!

Thon Hotel Ullevaal Stadion er vår samarbeidspartner på overnatting, og Fursetgruppen lager og serverer all mat og drikke til våre gjester. Velkommen!

Sognsveien 77, Oslo

Number of hotel rooms: 144
Max number in largest meeting room (cinema): 740
Rooms
Restaurant
Bar
Accessibility
Parking
Gym
Eco Lighthouse
Video conferencing
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Ullevaal Panorama 300 168 250 550
Meet salen (salen kan deles inn i 3 deler) 740 450 540 646
Solskjær 120 60 36 36 135
M1 75 48 25 16 80
M2 47 32 14 16 47
M3 47 32 14 16 47
M4 168 120 88 153
M5 108 64 111
M6 170 110 90 240
Brann 48 30 22 18 40 78
Bryne 42 20 18 16 41
Grane 22 39
Vinduslosjer (23 stk) 12 19

Meeting rooms

Ullevaal Panorama

School setup: 168 Reception: 250 Cinema: 300 Floor: 5 Daylight: Yes

Meet salen (salen kan deles inn i 3 deler)

School setup: 450 Reception: 540 Cinema: 740 Floor: 3 Daylight: Yes

Solskjær

U-table: 36 School setup: 60 Board room: 36 Cinema: 120 Floor: 3 Daylight: Yes

M1

U-table: 25 School setup: 48 Board room: 16 Cinema: 75 Floor: 3 Daylight: Yes

M2

U-table: 14 School setup: 32 Board room: 16 Cinema: 47 Floor: 3 Daylight: Yes

M3

U-table: 14 School setup: 32 Board room: 16 Cinema: 47 Floor: 3 Daylight: Yes

M4

School setup: 120 Reception: 88 Cinema: 168 Floor: 3 Daylight: Yes

M5

School setup: 64 Cinema: 108 Floor: 3 Daylight: Yes

M6

School setup: 110 Reception: 90 Cinema: 170 Floor: 3 Daylight: Yes

Brann

U-table: 22 School setup: 30 Board room: 18 Reception: 40 Cinema: 48 Floor: 3 Daylight: Yes

Bryne

U-table: 18 School setup: 20 Board room: 16 Cinema: 42 Floor: 3 Daylight: Yes

Grane

Board room: 22 Floor: 3 Daylight: Yes

Vinduslosjer (23 stk)

Board room: 12 Floor: 3 Daylight: Yes

Videos