Oslo Kongressenter

Number of hotel rooms: 0
Max number in largest meeting room (cinema): 1600

Hva med et møte, konferanse eller selskap på Oslo Kongressenter?

Kongressenteret holder stengt fra 27.06 til 28.08.22.

Oslo Kongressenter, midt i Oslo sentrum, er et topp moderne konferansesenter i stadig utvikling. Vi har over 20 lokaler i ulike størrelser. Våre fleksible saler, møterom, restauranter og pausearealer gir oss muligheten til å skreddersy alt fra mindre møter til større konferanser og kongresser. Vi har også bred erfaring i å arrangere selskap, banketter, julebord og ulike events. Kvalitet, fleksibilitet, innovasjon og fokus på service er viktige deler av vårt tilbud.

Vi tilbyr nå også profesjonelt videokonferanseutstyr for små til mellomstore møter. Gjennom vår samarbeidspartner kan man også få topp utstyr for større streaming-produksjoner. Alle smittevernstiltak og regler blir nøye fulgt med god avstand mellom hver deltager.

Oslo Kongressenter er vertskap for cirka 1000 arrangementer i året, for nærmere 150.000 deltakere - vår erfaring er din trygghet!

Velkommen til Mulighetenes arena!

Youngs gate 21, Oslo

Number of hotel rooms: 0
Max number in largest meeting room (cinema): 1600
Accessibility
Parking
Eco Lighthouse
Video conferencing
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Kongresshallen (A + B + C) 1600 880 142 1052 1000
Sal A 690 404 94 528 560
Sal B 393 216 64 220 290
Sal C 242 142 40 180 150
Sal B + C 680 394 94 410 440
Sal D 150 90 40 140 250
Forum 171 106 38 150 140
Møterom 1 100 64 32 75
Møterom 2 65 40 24 50
Møterom 3 10 50
Møterom 4 95 62 32 50
Møterom 5 65 40 24 15
Møterom 6 10 75
Tyr 10 23
Balder 60 35 24 50
Odin 81 42 30 65
Nye Henrik 252 250
Historiske Henrik 120 120
Spiseriet Møller 275 270

Meeting rooms

Kongresshallen (A + B + C)

U-table: 142 School setup: 880 Reception: 1052 Cinema: 1600 Floor: 2 Daylight: Yes

Sal A

U-table: 94 School setup: 404 Reception: 528 Cinema: 690 Floor: 2

Sal B

U-table: 64 School setup: 216 Reception: 220 Cinema: 393 Floor: 2 Daylight: Yes

Sal C

U-table: 40 School setup: 142 Reception: 180 Cinema: 242 Floor: 2

Sal B + C

U-table: 94 School setup: 394 Reception: 410 Cinema: 680 Floor: 2 Daylight: Yes

Sal D

U-table: 40 School setup: 90 Reception: 140 Cinema: 150 Floor: 2 Daylight: Yes

Forum

U-table: 38 School setup: 106 Reception: 150 Cinema: 171 Floor: 1 Daylight: Yes

Møterom 1

U-table: 32 School setup: 64 Cinema: 100 Floor: 2 Daylight: Yes

Møterom 2

U-table: 24 School setup: 40 Cinema: 65 Floor: 2 Daylight: Yes

Møterom 3

Board room: 10 Floor: 2 Daylight: Yes

Møterom 4

U-table: 32 School setup: 62 Cinema: 95 Floor: 3 Daylight: Yes

Møterom 5

U-table: 24 School setup: 40 Cinema: 65 Floor: 3 Daylight: Yes

Møterom 6

Board room: 10

Tyr

Board room: 10 Floor: 2 Daylight: Yes

Balder

U-table: 24 School setup: 35 Cinema: 60 Floor: 2 Daylight: Yes

Odin

U-table: 30 School setup: 42 Cinema: 81 Floor: 2 Daylight: Yes

Nye Henrik

Reception: 252 Floor: 3 Daylight: Yes

Historiske Henrik

Reception: 120 Floor: 3 Daylight: Yes

Spiseriet Møller

Reception: 275 Floor: 2 Daylight: Yes