Rebel

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema): 240

Hva med kurs, konferanse eller event på Rebel?

Lokaliteter og fasiliteter innbyr til fleksible løsninger for opptil 800 deltakere. Alle våre saler og rom, barer og soner – alle våre kriker og kroker – er potensiell scene for opplevelser og kommunikasjon. Vi kan tilrettelegge alt fra produksjon og teknisk gjennomføring til programinnhold og mattilbud.

Hybrid av digitalt og fysisk? Ja, takk! Eksepsjonelt gode muligheter for hybride arrangement med studioproduksjoner og streaming i kombinasjon folk på scene og i salen.

Universitetsgata 2, Oslo

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema): 240
Video conferencing
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Expo 800
Stor sal 240
Skråplanet 185
Mellomstor sal 170 84
Auditorium 1 120 56
Terrasse 120
Bakgården 100
Filmsalen 80
Vinbar 74
Atrietrapp 50
Liten sal 30

Meeting rooms

Expo

Cinema: 800

Stor sal

Cinema: 240

Skråplanet

Cinema: 185

Mellomstor sal

School setup: 84 Cinema: 170

Auditorium 1

School setup: 56 Cinema: 120

Terrasse

Cinema: 120

Bakgården

Cinema: 100

Filmsalen

Cinema: 80

Vinbar

Cinema: 74

Atrietrapp

Cinema: 50

Liten sal

Cinema: 30