Ørland Kysthotell

Number of hotel rooms: 59
Max number in largest meeting room (cinema): 445

Hva med konferanse eller kurs på Ørland Kysthotell?

Har du lyst på en konferanse hvor felleskap og opplevelse er i sentrum skal du komme til Ørland Kysthotell. Beliggenheten i sjøkanten, nærhet til havet og kysten og våre aktiviteter gjør oss unike. I tillegg til moderne konferansefasiliteter, den beste maten med lokale råvarer, vektlegger vi spennende aktiviteter for rekreasjon og teambuilding i vårt nærområde.

Hos oss henter dere ut viktige verdier gjennom deres konferanser og møter. Vi bistår i planlegging og tilrettelegger løsninger for et vellykket opphold. Luftige inspirerende omgivelser hjelper lite hvis ikke planlegging og gjennomføring er like profesjonell.

Vår visjon: Ørland Kysthotell skal være Midt-Norges beste og mest pennende konferansehotell.

Reisen hit:
Vi har direkte-fly forbindelse med Oslo/Gardermoen (1 time) med flere daglige avganger med flyselskapet Air Leap. Kystekspressen har avganger flere ganger hver dag fra både Trondheim (1 time) og Kristiansund (2 timer og 20 minutter). Fra sør/Orkanger kan man komme via fergesambandet Brekstad - Valset. Denne trafikkeres av Fjord1 og AtB.
Fra nord/Trondheim kan man komme via fergesambandet Flakk - Rørvik. Denne trafikkeres av Fosen Namsos sjø og AtB.

Rådhusgata 10, Brekstad

Number of hotel rooms: 59
Max number in largest meeting room (cinema): 445
Rooms
Restaurant
Bar
Accessibility
FREE parking

Free

Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Store Sal 445 240 500
Spoven 45 25 18 50
Skarven 50 31 23 50
Yrjar 80 60 28 100
Sal B + Vipa 150 250
Sal B 80 80
Vipa 110 70 30 110 110
Black Box 65 40 24 80 100
Balsnes 60 30 20 75
Bistro 56 50

Meeting rooms

Store Sal

School setup: 240 Cinema: 445

Spoven

U-table: 18 School setup: 25 Cinema: 45 Daylight: Yes

Skarven

U-table: 23 School setup: 31 Cinema: 50 Daylight: Yes

Yrjar

U-table: 28 School setup: 60 Cinema: 80 Daylight: Yes

Sal B + Vipa

Reception: 150 Daylight: Yes

Sal B

Reception: 80 Daylight: Yes

Vipa

U-table: 30 School setup: 70 Reception: 110 Cinema: 110 Daylight: Yes

Black Box

U-table: 24 School setup: 40 Reception: 80 Cinema: 65

Balsnes

U-table: 20 School setup: 30 Cinema: 60 Daylight: Yes

Bistro

Reception: 56 Daylight: Yes