Sogndalstrand Kulturhotell

Number of hotel rooms: 24
Max number in largest meeting room (cinema): 35

Sogndalstrand er et gammelt ladested fra seilskutetiden. I 1994 ble hele området fredet av riksantikvaren, og et litt annerledes hotell ble født. Ildsjelene Eli Laupstad Omdal og Jan Oddvar Omdal startet med krambukafé i juni 1994 som en idealistisk dugnadsinnsats for å sette fokus på dette unike stedet fra seilskutetida. En hel liten landsby var i ferd med å forfalle, og noe måtte gjøres. I dag består Sogndalstrand Kulturhotell av ti forskjellige hus som rommer 29 overnattingsrom, restaurant, konferanserom, fengselspub m.m. Det eldste huset er fra 1831. Hotelldriften har også vært med på å bidra til at flere aktører i det lille samfunnet har våget å satse.

Strandgaten 22, Sogndal

Number of hotel rooms: 24
Max number in largest meeting room (cinema): 35
Rooms