St. Svithun Hotell

Number of hotel rooms: 137
Max number in largest meeting room (cinema): 120

Profesjonelt, funksjonelt og moderne

Hotellets kurs- og konferanseavdeling kan tilby fleksible løsninger for både kurs, møter, konferanser og selskaper. Fra 2 og opp til 250 personer. Alle lokalene er funksjonelle og moderne med projektor og flipover. Store vindusflater som slipper inn dagslys gjør rommene lyse og trivelige å arbeide i, og blendingslameller kan selvsagt regulere for både lys og innsyn. I tillegg har vi den fordelen at hele vårt hotell er tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Møter og kursvirksomhet handler om kreativitet, om resultater og om å jobbe sammen med andre. Vi tror at omgivelsene betyr noe for resultatet av arrangementet. Alle våre konferanselokaler har flipover, projektor og trådløst nettverk. Vi har også mikrofon og taleanlegg dersom dere skulle ha behov for dette.

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, Stavanger

Number of hotel rooms: 137
Max number in largest meeting room (cinema): 120
Rooms
Accessibility
Parking
Eco Lighthouse
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Lyssalen 120 90 40 30 100
Gløden 50 40 26 14 32
Glimt 40 30 20 16 30
Morgensol 30 30 20 16 30
Solgløtt 10 10
Cafe Morgenrød 80

Meeting rooms

Lyssalen

U-table: 40 School setup: 90 Board room: 30 Reception: 100 Cinema: 120

Gløden

U-table: 26 School setup: 40 Board room: 14 Reception: 32 Cinema: 50

Glimt

U-table: 20 School setup: 30 Board room: 16 Reception: 30 Cinema: 40

Morgensol

U-table: 20 School setup: 30 Board room: 16 Reception: 30 Cinema: 30

Solgløtt

Board room: 10 Reception: 10

Cafe Morgenrød

Reception: 80