Stord Hotell

Kjøtteinsvegen 67, Stord, Norge
Rom Klasse Kino
161 168 280

Stord Hotell har det som trengst for vellukka kurs og konferansar. Me har 10 fleksible og godt utstyrte møtelokaler i ulike storleikar fordelt på over 950 m². Anten du planlegg eit personleg møte for to, eller ein stor konferanse for 280 deltakarar, så er Stord Hotell staden for ditt neste møte.

Stord Hotell

Kjøtteinsvegen 67, Stord, Norge
Rom Klasse Kino
161 168 280
WiFi

Wifi

Rom

Rom