Stord Hotell

Number of hotel rooms: 173
Max number in largest meeting room (cinema): 325

Hva med konferanse eller kurs på Stord Hotell?

Stord Hotell har det som trengst for vellukka kurs og konferansar. Me har 10 fleksible og godt utstyrte møtelokaler i ulike storleikar fordelt på over 950 m². Anten du planlegg eit personleg møte for to, eller ein stor konferanse for 280 deltakarar, så er Stord Hotell staden for ditt neste møte.

Kjøtteinsvegen 67, Stord

Number of hotel rooms: 173
Max number in largest meeting room (cinema): 325
Rooms
Restaurant
Bar
Pool
Gym
Eco Lighthouse
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Valhall 90 80 16 60
Oseberg 90 80 16 14 60
Gjøa 42 30 14 24
Troll B 36 20 10 11
Troll A 36 20 11 10
Barents 5
Styrerommet 8
Åsgard 6
Kristin 6

Meeting rooms

Valhall

U-table: 16 School setup: 80 Reception: 60 Cinema: 90

Oseberg

U-table: 16 School setup: 80 Board room: 14 Reception: 60 Cinema: 90

Gjøa

U-table: 14 School setup: 30 Reception: 24 Cinema: 42

Troll B

U-table: 10 School setup: 20 Reception: 11 Cinema: 36

Troll A

U-table: 11 School setup: 20 Board room: 10 Cinema: 36

Barents

Board room: 5

Styrerommet

Board room: 8

Åsgard

Board room: 6

Kristin

Board room: 6