Straand Hotel

Number of hotel rooms: 125
Max number in largest meeting room (cinema): 600

Hva med konferanse eller kurs på Straand Hotel?

Vrådalsalen har et totalt areal på ca. 660 kvadratmeter, og den kan deles opp i flere mindre møterom. Den store plassen gjør at vi kan ta imot 400 møtedeltakere i en sal. I tillegg har vi flere mindre møtesaler og hele 18 grupperom.

Straand Hotel i Vrådal er et av Telemarks fremste fullservice hotell. Hotellet er viden kjent for et allsidig aktivitetstilbud og et velrennomert kjøkken enten det gjelder kurs og konferanse eller ferie og fritid. Straand Hotel ble grunnlagt i 1864 og er litt av et landemerke i Telemark. Vår beliggenhet med bussforbindelser fra Oslo, Haugesund og Bergen betyr at vi er et naturlig møtepunkt for forretningstreff fra både øst og vest i Norge.

Kviteseidvegen 1698, Kviteseid

Number of hotel rooms: 125
Max number in largest meeting room (cinema): 600
Rooms
Restaurant
Bar
FREE parking

Free

Pool
ISO 14001
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Vrådalsalen 1- 4 600 400 660
Vrådalsalen 1 + 2 og 3 + 4 220 140 54 206
Vrådalsalen 1,2,3 og 4 96 56 44 103
Kviteseidsalen 5 60 40 30 99
Grupperom 14+15 40 30 24 47
Grupperom 1+2 30 24 20 99
Grupperom 5+6 og 7+8 20 18 14 36
Grupperom 9+10 og 11+12 18 14 12 34
Grupperom 3-8 10 17
Grupperom 9-12 10 16
Grupperom 13-16 12 23
Grupperom 17-19 10 18
Grupperom 1 10 21
Grupperom 2 10 24

Meeting rooms

Vrådalsalen 1- 4

School setup: 400 Cinema: 600

Vrådalsalen 1 + 2 og 3 + 4

U-table: 54 School setup: 140 Cinema: 220

Vrådalsalen 1,2,3 og 4

U-table: 44 School setup: 56 Cinema: 96

Kviteseidsalen 5

U-table: 30 School setup: 40 Cinema: 60

Grupperom 14+15

U-table: 24 School setup: 30 Cinema: 40

Grupperom 1+2

U-table: 20 School setup: 24 Cinema: 30

Grupperom 5+6 og 7+8

U-table: 14 School setup: 18 Cinema: 20

Grupperom 9+10 og 11+12

U-table: 12 School setup: 14 Cinema: 18

Grupperom 3-8

Board room: 10

Grupperom 9-12

Board room: 10

Grupperom 13-16

Board room: 12

Grupperom 17-19

Board room: 10

Grupperom 1

Board room: 10

Grupperom 2

Board room: 10