Studio Epicenter

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema):

Med Epicenter Oslo kan du få ditt neste arrangement ut på digitale plattformer. Om du ønsker å streame live i dine sosiale kanaler, distribuere videopresentasjon til dine ansatte eller skape et fulldigitalt event er Epicenter Oslo løsning for deg! Vi har lokaler som kan brukes enten dere skal arrangere heldagsseminarer, frokostmøter eller en avdelingssamling. Våre ansatte tilrettelegger for et godt arrangement, og kan bidra enten dere trenger prosjektledelse, servering, hjelp til å skaffe en foredragsholder eller underholdning. Vi hjelper til med prosjektledelse før, under og etter at kamera går.

Edvard Stormsgate 2, OSLO

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema):
Lunch served
Coffee served
Max number on stage Max number of audience
Studio Max number on stage Max number of audience
Disruption Hall 5 250
Epicenter Studio 2
Epicenter Podcast 4

Studios

Disruption Hall

Max number on stage: 5 Max number of audience: 250

Epicenter Studio

Max number on stage: 2

Epicenter Podcast

Max number on stage: 4