Studio Polyteknisk Forening

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema): 50

Fysiske og digitale arrangementer: https://www.polyteknisk.no/studio

I vårt studio kan du kjøre webcasts, webinarer og videokonferanser med deltakere fra hele verden, eller podcasts med de som er viktige for deg.

Hos oss kan du arrangere både fysiske og digitale møter, samt en kombinasjon av begge. Ønsker du en digital løsning, får du profesjonell streaming til YouTube, Facebook, Vimeo eller annen webinarløsning, samt en produsert video fra ditt arrangement for videre deling. Du fokuserer på innhold og deltakere, mens våre dyktige teknikere styrer den digitale gjennomføringen. Våre hyggelige møteverter sørger for en god opplevelse for alle som er fysisk til stede og som deltar digitalt. Dersom du ønsker servering av mat og drikke, fikser vi gjerne dette for deg.

Velkommen til Polyteknisk Forening!

Rosenkrantz' gate 7, Oslo

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema): 50
Accessibility
Parking
Video conferencing
Lunch served
Coffee served
Max number on stage Max number of audience
Studio Max number on stage Max number of audience
Studio Klubben 6 20

Studios

Studio Klubben

Max number on stage: 6 Max number of audience: 20