Studio Rebel

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema):

Hybrid av digitalt og fysisk? Ja, takk! Eksepsjonelt gode muligheter for hybride arrangement med studioproduksjoner og streaming i kombinasjon folk på scene og i salen.

Lokaliteter og fasiliteter innbyr til fleksible løsninger for opptil 800 deltakere. Alle våre saler og rom, barer og soner – alle våre kriker og kroker – er potensiell scene for opplevelser og kommunikasjon. Vi kan tilrettelegge alt fra produksjon og teknisk gjennomføring til programinnhold og mattilbud.

Universitetsgata 2, Oslo

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema):
Video conferencing
Lunch served
Coffee served
Max number on stage Max number of audience
Studio Max number on stage Max number of audience
Expo 800
Mellomstor sal 170
Auditorium 1 120
Filmsal 80
Liten sal 30
Skråplanet 185
Vinbar 75
Atrietrapp 50
Bakgården 100
Terrasse 120

Studios

Expo

Max number of audience: 800

Mellomstor sal

Max number of audience: 170

Auditorium 1

Max number of audience: 120

Filmsal

Max number of audience: 80

Liten sal

Max number of audience: 30

Skråplanet

Max number of audience: 185

Vinbar

Max number of audience: 75

Atrietrapp

Max number of audience: 50

Bakgården

Max number of audience: 100

Terrasse

Max number of audience: 120