Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Number of hotel rooms: 435
Max number in largest meeting room (cinema): 3410

Hva med konferanse eller kurs på Thon Hotel Oslo Airport?

Thon Hotel Oslo Airport er et moderne konferansehotell med 435 rom, og ligger sentralt plassert kun 10 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Vårt hotell er ideelt for deg som skal arrangere konferanse med deltakere fra hele landet, og vi stiller med alt du måtte trenge av utstyr og bistand til gjennomføring.

Thon Congress Gardermoen er et moderne kongressenter sentralt beliggende ved Thon Hotel Oslo Airport. Med en svært fleksibel hall, kan vi tilpasse oss konferanser av alle størrelser, og med to hoteller ved siden av hallen har vi overnattingskapasitet til nærmere 1400 personer.

Balder Allé 2, Gardermoen

Number of hotel rooms: 435
Max number in largest meeting room (cinema): 3410
Rooms
Restaurant
Bar
Accessibility
Parking
Gym
Eco Lighthouse
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Meeting room Cinema School setup U-table Boardroom Reception
Kepler Hall - salen kan deles 400 360 300 470
Oslo 180 120 60 210
Tromsø 100 70 47 64 118
København 75 50 30 24 48
Paris 70 60 40 48 95
London 60 40 26 18 64
Stavanger 60 42 27 18 65
Bergen - kan deles 60 42 27 18 65
Trondheim - kan deles 60 42 27 18 65
Lillehammer 48 40 18 18 52
Stockholm 44 30 24 24 44
Harstad 40 35 25 25 48
Kristiansand 20 15 12 12 28
Styrerommet 10 30
Gate 1,2,3,4,5 ( totalt 5 gater) 8 9
Gate a,b,c,d, ( totalt 4 gater) 8 9
Thon Congress Gardermoen - Europasalen 3410 2352 1400
Europa 1 1188 800 380
Europa 2 1188 800 520
Europa 3 1188 800 500
Thon Congress Gardermoen - Nordensalen 240 200
Norden 1 80 56
Norden 2 80 56
Norden 3 80 56
Thon Congress Gardermoen - Skandinavia 1 90 72
Thon Congress Gardermoen - Skandinavia 2 110 64

Meeting rooms

Kepler Hall - salen kan deles

School setup: 360 Reception: 300 Cinema: 400 Floor: 1 Daylight: Yes

Oslo

U-table: 60 School setup: 120 Cinema: 180 Floor: 3 Daylight: Yes

Tromsø

U-table: 47 School setup: 70 Board room: 64 Cinema: 100 Floor: 3 Daylight: Yes

København

U-table: 30 School setup: 50 Board room: 24 Cinema: 75 Floor: 4 Daylight: Yes

Paris

U-table: 40 School setup: 60 Board room: 48 Cinema: 70 Floor: 4 Daylight: Yes

London

U-table: 26 School setup: 40 Board room: 18 Cinema: 60 Floor: 4 Daylight: Yes

Stavanger

U-table: 27 School setup: 42 Board room: 18 Cinema: 60 Floor: 3 Daylight: Yes

Bergen - kan deles

U-table: 27 School setup: 42 Board room: 18 Cinema: 60 Floor: 3 Daylight: Yes

Trondheim - kan deles

U-table: 27 School setup: 42 Board room: 18 Cinema: 60 Floor: 3

Lillehammer

U-table: 18 School setup: 40 Board room: 18 Cinema: 48

Stockholm

U-table: 24 School setup: 30 Board room: 24 Cinema: 44 Floor: 4 Daylight: Yes

Harstad

U-table: 25 School setup: 35 Board room: 25 Cinema: 40 Floor: 3 Daylight: Yes

Kristiansand

U-table: 12 School setup: 15 Board room: 12 Cinema: 20 Floor: 3 Daylight: Yes

Styrerommet

Board room: 10 Floor: 3 Daylight: Yes

Gate 1,2,3,4,5 ( totalt 5 gater)

Board room: 8 Floor: 3 Daylight: Yes

Gate a,b,c,d, ( totalt 4 gater)

Board room: 8 Floor: 4 Daylight: Yes

Thon Congress Gardermoen - Europasalen

School setup: 2352 Reception: 1400 Cinema: 3410

Europa 1

School setup: 800 Reception: 380 Cinema: 1188

Europa 2

School setup: 800 Reception: 520 Cinema: 1188

Europa 3

U-table: 500 School setup: 800 Cinema: 1188

Thon Congress Gardermoen - Nordensalen

School setup: 200 Cinema: 240 Daylight: Yes

Norden 1

School setup: 56 Cinema: 80

Norden 2

School setup: 56 Cinema: 80

Norden 3

School setup: 56 Cinema: 80

Thon Congress Gardermoen - Skandinavia 1

School setup: 72 Cinema: 90

Thon Congress Gardermoen - Skandinavia 2

School setup: 64 Cinema: 110