Tørvis Hotell

Number of hotel rooms: 28
Max number in largest meeting room (cinema):

Tørvis Hotell har røter attende til 1639 i det som var eit handelssentrum i regionen - Marifjøra. Me ligg rett ved Lustrafjorden, som skil seg ut med grønfargen sin - farga av breen. Tørvis har 28 dobbeltrom, alle romma har balkong og ligg vendt mot fjorden: Jo høgare etasje, dess betre utsyn.

Luster

Number of hotel rooms: 28
Max number in largest meeting room (cinema):
Rooms