Offer instructions

Når du sender ditt tilbud, får kunden dette på e-post. Derfor er viktig at innholdet er formulert forståelig for sluttkunde. 

  • Unngå forkortelser 
  • Gi god/detaljert beskrivelse av innhold 
  • Svar på alle spørsmål, bruk feltet "øvrige priser og annen informasjon"
  • Fyll ut priser inkl. mva
  • Ikke skriv personlige kommentarer eller informasjon om provisjon