Studio Clarion Hotel The Hub

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema):

Clarion Hotel The Hub kan sammen med partner tilby streamingstudio i forskjellige størrelser, tilpasset hver enkelt kundes behov. Vi har alt fra enkle videokonferanseløsninger med sikker linje til større produksjoner som skal streames ut til flere, men også mulighet til å tilby hybridmøter hvor du har samlet deltagere på flere destinasjoner, men trenger en digital løsning for å binde de sammen.

Biskop Gunnerusgate 3, OSLO

Number of hotel rooms:
Max number in largest meeting room (cinema):
Accessibility
Lunch served
Coffee served