Studio Epicenter

Edvard Stormsgate 2, OSLO, Norge
Rom Skoleoppsett Kino

Med Epicenter Oslo kan du få ditt neste arrangement ut på digitale plattformer. Om du ønsker å streame live i dine sosiale kanaler, distribuere videopresentasjon til dine ansatte eller skape et fulldigitalt event er Epicenter Oslo løsning for deg! Vi har lokaler som kan brukes enten dere skal arrangere heldagsseminarer, frokostmøter eller en avdelingssamling. Våre ansatte tilrettelegger for et godt arrangement, og kan bidra enten dere trenger prosjektledelse, servering, hjelp til å skaffe en foredragsholder eller underholdning. Vi hjelper til med prosjektledelse før, under og etter at kamera går.

Studio Epicenter

Edvard Stormsgate 2, OSLO, Norge
Rom Skoleoppsett Kino
Servering av lunsj

Servering av lunsj

Servering av kaffe

Servering av kaffe

Max antall på scene Max antall publikum
Studio Max antall på scene Max antall publikum
Epicenter Podcast 4
Epicenter Studio 2
Disruption Hall 5 250

Studioer

Epicenter Podcast

Max antall på scene: 4

Epicenter Studio

Max antall på scene: 2

Disruption Hall

Max antall på scene: 5 Max antall publikum: 250

Videoer