Forrige Neste

Vellykket konferanse er å levere det du er best på – faget!

Og la Meetings ta det praktiske rundt konferansen.

UHR ønsker å konsentrere seg om det faglige innholdet og samarbeider med Meetings om den praktiske gjennomføringen av konferansene. Kjerneoppgavene til Universitets- og høgskolerådet (UHR) er et faglig samarbeid, erfaringsdeling og politisk påvirkningsarbeid. En viktig aktivitet for UHR er derfor å skape gode møteplasser for medlemsinstitusjonene, politikere, myndigheter og organisasjoner det er viktig å samarbeide med. UHR arrangerer konferanser og seminarer i ulike størrelser.

UHR ønsker å være konsentrert om det faglige innholdet og oppgaven som koordinator mellom medlemmene, det politiske miljøet og næringslivets ledere. Samtidig er det praktiske arbeidet rundt arrangementene en så stor del av oppgaven, at det vil ta mye av ressursene og fokuset deres, hvis de skulle håndtert det selv.  

  • Meetings er profesjonelle på alt det praktiske rundt store og små arrangementer. Og en meget god medspiller på valg av løsninger, sier Nina Widding, kontorsjef ved Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Vellykkede konferanser krever gode støttespillere

UHR-konferansen med 350 deltagere ble gjennomført for første gang i 2018. Resultatet av samarbeidet med Meetings var at UHR frem mot konferansen fikk frigjort kapasitet til å jobbe med den faglige delen av konferansen. Under konferansen var UHR til stede i salen og fikk tid til å være gode verter for foredragsholdere og deltagere. Konferansen satte fokus på hvordan UH-sektoren kan bidra til å løse samfunnsutfordringene, om målene i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028 er ambisiøse nok og forventninger til EUs rammeprogrammer.  

  • Meetings er nå vår samarbeidspartner på større og mindre arrangementer og vi er allerede godt i gang med planleggingen av UHR-konferansen 2019. Ved å bruke Meetings på den praktiske delen av konferansen kan vi fokusere på det faglige innholdet, forteller Widding.  

Konferansen lyktes med å samle og ledere i Universitets og høgskolesektoren, organisasjoner og departementer. På konferansen bidro mange sentrale personer, som forsknings- og høyere utdanningsminister i Kunnskapsdepartementet Iselin Nybø. Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen, administrerende direktør i Norges forskningsråd John-Arne Røttingen, direktør i Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) Harald Nybølet samt rektorer fra universiteter og høyskoler. Også Erik Yssen fra EU-kommisjonen holdt en innledning om Horisont Europa.

Et godt samspill og nøye planlegging

UHR beskrev sine forventinger til Meetings og at arrangementet skulle legges til Oslo sentrum. Meetings foreslo valg av lokaler, hotell og praktiske løsninger rundt pauser, lunsj og middag, og var hele tiden tilgjengelige for UHR ved spørsmål. Meetings ordnet påmeldinger/avmeldinger, endringer og kommunikasjonen med deltagere underveis. De var til stede under gjennomføringen av arrangementet og besvarte spørsmål, samt håndterte det praktiske ting underveis. Meetings var også ansvarlig for å fakturere deltakeravgift, samt komplett økonomisk oppgjør med alle andre involverte parter i forbindelse med konferansen.

  • Gjennom felles planleggingsmøter, detaljerte reguleringer av oppgaver og god kommunikasjon, lærte vi Meetings å kjenne som en veldig profesjonell aktør. Meetings er godt orientert i markedet, alltid tilgjengelig når vi trenger det, og lette å samarbeide med, avslutter Widding.

Om UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er en medlems- og interesseorganisasjon for 33 akkrediterte (offentlig godkjente) universiteter og høyskoler i Norge som medlemmer. UHR har 19 ansatte og er lokalisert i Oslo sentrum. Kjerneoppgaven er politisk påvirkningsarbeid, nasjonal koordinering og å skape gode møteplasser for universiteter og høyskoler, nasjonale myndigheter samt andre nasjonale og internasjonale aktører. UHR arrangerer derfor mange møter og konferanser av varierende størrelse, forteller Nina Widding, kontorsjef ved Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Publisert 23. mai 2019