Digital Konferanse

Digitale konferanser er den nye normalen og vi mener at en god digital konferanse blir bedre på en egen konferanseplattform.
Vår konferanseplattform er som et unikt konferansesenter som gir lekker «innpakning» til ditt arrangement – med konferansens egen profil. Se demo her.

Plattformen åpner for mange muligheter:

 • Hovedscene Parallellsesjoner og grupperom

 • Chat og spørsmål til scene

 • Programoversikt

 • Foreleserpresentasjon

 • Dokumenter

 • Deltagerprofil og deltageroversikt

 • Utstillerpresentasjon

 • Meningsmåling

 • Avstemming

Å «flytte» en konferanse fra fysisk til digitalt format krever omstilling og planlegging

Meetings tilbyr:

 • Prosjektledelse

 • Rådgivning for oppbygging av program

 • Utarbeidelse av kjøreplan

 • Kontakt mot teknisk leverandør av streaming-tjeneste

 • Gjennomføring av tester og forberedelser til sending

Kontakt oss for mer informasjon, demo og tilbud.

Deltakerhåndtering:

God håndtering av deltagere, fra påmelding til pålogging, er like viktig som når konferanser avholdes fysisk. Tidsrammene er ofte enda strammere enn før, med kort tid fra påmelding til gjennomføring. Vi møter deltagernes forventninger med god oppfølging/support.

Som for fysiske konferanser tilbyr vi konferanseadministrasjon med deltagerhåndtering.

 • Utarbeide nettsider for arrangementet, med påmeldingsskjema tilpasset den enkelte deltakerkategori. Herunder også foredragsholdere og utstillere

 • Utsendelse av invitasjoner til potensielle deltakere

 • Registrere og bekrefte påmeldinger

 • Håndtere henvendelser og endringer fra deltagere

 • Sende ut velkomstmail med innloggingsinformasjon tilpasset den enkelte deltaker sin påmelding

Flere tips:

Spørsmål man må stille seg når man tar en fysisk konferanse til digitalt format
Sjekkliste for gode digitale konferanser

Publisert 10. mars 2021