Forrige Neste

Ny regel om påseplikt - allmenngjøring av Riksavtalen

Allmenngjøring av Riksavtalen - minstelønn for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter og plikter for profesjonelle kunder

Riksavtalen

Tariffnemnda har vedtatt allmenngjøring av lønnssatser for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter. Forskriften er fastsatt på grunnlag av Riksavtalen 2016-2018 mellom NHO og NHO Reiseliv på den ene siden og LO og Fellesforbundet på den annen side.

Hva er påseplikt?

Påseplikten innebærer at profesjonelle aktører som bestiller en vare eller en tjeneste av en virksomhet som er omfattet av en allmenngjort tariffavtale, skal undersøke om de ansatte har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på etter den allmenngjorte tariffavtalen. Påseplikten gjelder fra 1.01.18.

Påseplikten i praksis

Påseplikten kan oppfylles for eksempel ved at det tas inn kontraktsklausuler om at arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter.

Påseplikt for Meetings kunder

Meetings jobber med å få fast klausul om dette i alle rammeavtaler vi gjør med leverandører og dermed ta ansvar for påseplikten for våre avtalekunder.

Publisert 20. februar 2018