Forrige Neste

JUS-kurs 2020 går som planlagt - slik har de tilpasset seg

I en tid hvor mange kansellerer eller utsetter sine møter og konferanser, er det likevel noen som fyller konferanselokalene.

Blant våre kunder har vi virksomheter som skal levere fag, uavhengig av koronapandemi og smittevernrestriksjoner. Hvordan har de løst dette, og hvilke erfaringer har de høstet så langt? Vi tok turen til Oslo Kongressenter på en kursdag for Juristenes Utdanningssenter (JUS), og snakket med direktør Torbjørn Buer.

 

Slik definerte JUS sin oppgave og slik løste de den

JUS sin oppgave er å levere faglig innhold. Hvordan skulle de oppfylle sin oppgave når det ikke lenger var mulig å arrangere ordinære kurs? JUS har erfaring fra e-kurs, men ville mange nye e-kurs være løsningen? Svaret ble nei. "Det er noe med at folk ønsker å være tilstede i samtid, det er noe med produktet; Det årlige oppdateringskurset i ulike tema, – det er der «familiene» møtes, og møter mellom mennesker kan ikke erstattes av en film", sier direktør Torbjørn Buer. Løsningen ble å lage et hybrid-konsept med deltakere i salen, og streaming av kurset til de som av ulike årsaker ikke kan være tilstede.  

 

Hybridmøter gir stor fleksibilitet

Dersom det skjer endringer i samfunnet på kort tid, som endring i antall deltakere som er tillatt i et møterom, så kan JUS opprettholde sitt tilbud til kursdeltakerne ved å flytte dem fra fysisk tilstedeværelse, til skjermen hjemme. Det er den fleksibiliteten hybridløsningen innebærer. Planleggingen kan være komplisert, med korte frister – likevel gir dette mulighet for å opprettholde kursporteføljen som var planlagt for 2020. 

 

Hva sier kursdeltagerne?

JUS trenger fortsatt å lære mer om deltakernes preferanser. Er læringseffekten mindre fra skjerm? Mange melder tilbake at de får med seg mye av det som de ønsket å få tak i. Alle deltakerne får tilgang til opptaket så de kan gå tilbake og se og høre foredragene om igjen. Med det skal læringsutbyttet og kvaliteten være god. Nettverking og det sosiale ivaretas naturlig nok ikke på samme måte for de som sitter hjemme. Men det å sitte på et bord med avstand og muligheten til å sosialisere innenfor de restriksjonene som er satt, det fungerer ganske bra. Man må ikke sitte skulder ved skulder ved et bord for å ha det hyggelig.
"Vi lærer noen nye ting om den menneskelige måten å sosialisere på for tiden. Jeg tror dette kan fungere veldig bra, til tross for at vi er nødt til å holde oss innenfor de begrensingene som myndighetene setter", sier JUS-direktør Torbjørn Buer.

 

Alle aktører må stå sammen

Kundereisen er annerledes og det kreves en annen type samarbeid mellom kunde og konferansested. Det er interessant at situasjonen nå danner en felles grunn for å få til noe nytt, partene må jobbe tettere sammen. Og det er derfor JUS også har Meetings med. Det kreves et høyt nivå av kompetanse og profesjonalitet fra alle involverte parter når man skal sikre kundereisen, opplevelsen av å bli tatt imot, de menneskelige møtene og logistikk i dagens situasjon.

  

JUS erfaringer og råd til andre arrangører

Det er viktig å sette seg inn rammene for smittevern og forstå sitt ansvar som arrangør. Man må ha en kompetent partner, slik Oslo Kongressenter* er for JUS, som er på samme linje med hensyn til forståelse av oppgaven. Det er det viktigste. Da får man til å gjennomføre innenfor de smitteverntiltak som er påkrevd og ønsket.
Hos mange lurer det en frykt, et «tenk om» smitte oppstår på vårt arrangement? Mange er redd for omdømmetap.
JUS beste råd; ta kontakt med andre som har arrangert og høst av deres erfaringer. Noe frykt er ubegrunnet, start med å spørre; hva hindrer deg i å gjennomføre? Vurder de ulike formene for arrangement som vi raskt har adoptert og finn den som gjør at du kan levere på ditt oppdrag.
For arrangører som ikke lever av konferanser så er det klart at det er lett å hoppe over arrangementet, men for JUS er det viktig å kunne levere. Buer oppfordrer andre kurs- og konferansearrangører å dra og se hvordan andre arrangerer og dermed kunne bli en trygg arrangør.

 

En positiv ekstra effekt

JUS har solgt mange abonnementer for digital tilgang. Og med den løsningen har de utvidet demografien. Det er flere yngre som kommer med, og det kommer folk med fra hele landet. Vi tror deltakerne som har kursstedene lett tilgjengelig kommer tilbake når det er fysisk mulig. Samtidig kan man beholde et større nedslagsfelt når kursene også kjøres digitalt.  

   

Pandemi og klimakrise, - vi må tilpasse oss fremtiden

«Vi har ikke evaluert nok enda, men det er klart at vi lærer nå noe nytt. Vi leverer innhold og kompetanse på en ny måte. Det kommer vi til å fortsette med. Vi har utviklet formatet. Hvordan påvirker det læring? Hvordan treffer vi forventningene fra våre kursdeltakere? Det skal vi lære mer om. Nå gjør vi det beste vi kan innenfor begge format; det fysiske og det digitale. Når vi ikke har begrensninger lenger, blir det interessant å se hva som skjer. Jeg tror det kommer til å bli flere som kommer fysisk for å være tilstede og for å få add-on; den sosiale interaksjon. Men at det fremdeles av ulike grunner kommer til å være stor interesse for å følge undervisning på skjerm, det er jeg ganske sikker på.  Så skal vi ikke glemme, nå har vi en pandemi. Bakenfor det har vi en klimakrise. Vi jobber også med et grønt avtrykk og det er viktig for oss å tenke på at vi også skal å gi muligheten til at folk uten CO2-forbruk skal komme til vårt klasserom –  det er viktig for oss å tenke på. Kombinasjonen av disse to formatene kommer vi til å fortsette å utvikle", sier Torbjørn Buer.

 

*Les også: Rask omstilling og ny teknologi var nøkkelen til suksess (om Oslo Kongressenter)

Publisert 20. oktober 2020