Forrige Neste

Konferanse tilpasset strenge smitteverntiltak – JA, det er mulig!

Slik arrangerer du trygge konferanser og møter i en tid med fortsatt smittefare.
 
Restriksjoner for store forsamlinger og smittevern betyr IKKE at alle arrangement skal settes på vent. I kulturlivet er man godt i gang – i hele sommer har det vært arrangert konserter og publikum (inntil 200) strømmer til. Så lenge smittevernanbefalinger følges av alle parter er dette trygt.

Landets hotell og konferansesentre er klare til å ta imot gjester på konferanser – mange med enda strengere tiltak enn myndighetenes anbefaling.

 

Vi mener man viser best ansvarlighet ved å tilpasse sitt arrangement til dagens situasjon og gjennomføre heller enn å kansellere/utsette. Folk vil møtes - behovet for faglig påfyll og inspirasjon fra andre mennesker ble ikke borte da viruset kom.

Vi må tenke nytt på både logistikk, kommunikasjon og aktiviteter. Meetings har forslag til sikre måter å få gjennomført ditt arrangement.

 

Krav til ansvarlig arrangør

Rollen som ansvarlig arrangør er naturlig å fordele mellom arrangementssted og deg som bestiller. Arrangementssted håndterer smittevern mht oppsett med anbefalt avstand, renhold, god hygiene og forsvarlig servering.

Som bestiller må ha oversikt over hvem som er tilstede og ha kontaktinformasjon til disse (for eventuell senere smittesporing).

Vi anbefaler at du sette seg inn i myndighetenes gjeldende smittevernråd. Les her!
Merk: råd og anbefalinger er ikke det samme som lover og regler.
 

Praktisk gjennomføring

Alle hotell og konferansesteder er pålagt å følge gjeldene veiledning fra myndighetene. Slik tilrettelegger hotellkjedene for trygge møter: Thon Hotels, Scandichotels, Nordic Choice, Radisson Hotels.
Arrangementsstedene er også imøtekommende dersom dere har egne ønsker eller krav. Vi er alle tjent med å finne så gode løsninger som mulig. Vurder om dere skal legge inn ekstra pauser, eller kanskje en uteaktivitet, så deltagerne får litt ekstra frisk luft innimellom foredrag og diskusjoner.

 

Kontrakten

I en tid der det er vanskelig å spå fremtiden, er det desto mer viktig med så avklarte kontraktsforhold som mulig, og med forutsigbarhet i den grad det lar seg gjøre. Be om en avbestillingsklausul i kontrakten ift en ny oppblomstring av virus.

 

Din støttespiller i en tid med mye usikkerhet

Meetings er din støttespiller i en tid med endringer og usikkerhet. Meetings gir deg tryggheten du trenger.

Meetings følger nøye med på utviklingen i bransjen/råd fra myndighetene, og vil gjerne være din støttespiller når du skal arrangere møter, kurs og konferanser i tiden fremover.

Les også: Ny tid - nye møtemuligheter

Send din forespørsel her!

Publisert 28. august 2020